Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з прийняттям Закону України Про правовий режим надзвичайного стану

Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з прийняттям Закону України Про правовий режим надзвичайного стану

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України
у зв'язку з прийняттям Закону України
"Про правовий режим надзвичайного стану"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 7, ст.52 )

( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 436-IV ( 436-15 ) від 16.01.2003, ВВР, 2003, N 18, N 19-20, N 21-22, ст.144 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:
( Пункт 1 розділу I втрачає чинність з 01.01.2004 року на
підставі Кодексу N 436-IV ( 436-15 ) від 16.01.2003 )
2. Частину першу статті 40 Закону України "Про
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"
( 4004-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 27,
ст. 218) доповнити пунктом "о" такого змісту:
"о) у разі введення в Україні чи в окремих її місцевостях
надзвичайного стану вносить до Кабінету Міністрів України
обгрунтоване подання для прийняття рішення про встановлення
карантину, в якому зазначаються: період і межі території його
встановлення; перелік проведення необхідних профілактичних,
протиепідемічних та інших заходів, які можуть бути проведені у
зв'язку з введенням режиму надзвичайного стану і встановленням
карантину, їх виконавці; вичерпно визначені тимчасові обмеження
прав фізичних і юридичних осіб, додаткові обов'язки, що
покладаються на них".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 15 листопада 2001 року
N 2788-III

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry