Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Алжирської Народної Демократичної Республіки про охорону інформації з обмеженим доступом

Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Алжирської Народної Демократичної Республіки про охорону інформації з обмеженим доступом

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Алжирської Народної Демократичної Республіки
про охорону інформації з обмеженим доступом
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 28, ст.363 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Алжирської
Народної Демократичної Республіки про охорону інформації з
обмеженим доступом ( 012_007 ), підписану 7 квітня 2008 року в
м. Алжирі, ратифікувати (додається).

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 18 лютого 2009 року
N 1004-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry