Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про призначення позачергових виборів Верблюзького сільського голови (Верблюзька сільська рада Новгородківського району Кіровоградської області)

Про призначення позачергових виборів Верблюзького сільського голови (Верблюзька сільська рада Новгородківського району Кіровоградської області)

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про призначення позачергових виборів
Верблюзького сільського голови
(Верблюзька сільська рада
Новгородківського району Кіровоградської області)
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 6, ст.48 )

У зв'язку з достроковим припиненням повноважень Верблюзького
сільського голови Пинькала М.Ф. (Верблюзька сільська рада
Новгородківського району Кіровоградської області) та відповідно до
пункту 30 частини першої статті 85 Конституції України
( 254к/96-ВР ), частини третьої статті 14, частин другої та шостої
статті 15, статей 82, 83 Закону України "Про вибори депутатів
Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та
сільських, селищних, міських голів" ( 1667-15 ) Верховна Рада
України п о с т а н о в л я є:
1. Призначити позачергові вибори Верблюзького сільського
голови (Верблюзька сільська рада Новгородківського району
Кіровоградської області) на неділю 30 листопада 2008 року.
2. Центральній виборчій комісії з урахуванням пропозицій
відповідної територіальної виборчої комісії визначити в
установленому порядку обсяг бюджетних видатків, необхідних для
проведення позачергових виборів Верблюзького сільського голови.
3. Кабінету Міністрів України в межах повноважень вжити
невідкладних заходів щодо забезпечення фінансування позачергових
виборів Верблюзького сільського голови за рахунок коштів цільової
субвенції з Державного бюджету України ( 107-17 ).
4. Ця Постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Голова Верховної Ради України А.ЯЦЕНЮК
м. Київ, 4 вересня 2008 року
N 492-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry