Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про парламентські слухання Сучасний стан та перспективи розвитку державної політики у сфері свободи слова та інформації

Про парламентські слухання Сучасний стан та перспективи розвитку державної політики у сфері свободи слова та інформації

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про парламентські слухання "Сучасний стан та
перспективи розвитку державної політики у сфері
свободи слова та інформації"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 12, ст.223 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Провести у листопаді - грудні 2005 року в залі засідань
Верховної Ради України парламентські слухання з питання: "Сучасний
стан та перспективи розвитку державної політики у сфері свободи
слова та інформації".
2. Кабінету Міністрів України підготувати та подати до
Верховної Ради України необхідні інформаційно-аналітичні матеріали
щодо питання парламентських слухань, тиражовані для народних
депутатів України.
3. Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та
інформації разом з іншими заінтересованими комітетами Верховної
Ради України внести пропозиції до рекомендацій парламентських
слухань, здійснити необхідні заходи щодо організації та
методичного забезпечення слухань.
4. Управлінню справами Апарату Верховної Ради України
здійснити відповідне матеріально-технічне забезпечення проведення
парламентських слухань, стенографування та висвітлення їх роботи у
засобах масової інформації, видання матеріалів парламентських
слухань видавництвом Верховної Ради України.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 3 березня 2005 року
N 2449-IV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry