Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про ратифікацію Угоди про створення Міждержавного резерву біопрепаратів та інших засобів захисту тварин у державах - учасницях Співдружності Незалежних Держав

Про ратифікацію Угоди про створення Міждержавного резерву біопрепаратів та інших засобів захисту тварин у державах - учасницях Співдружності Незалежних Держав

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Угоди про створення Міждержавного
резерву біопрепаратів та інших засобів захисту
тварин у державах - учасницях Співдружності
Незалежних Держав
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 19, ст.139 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Подану Кабінетом Міністрів України Угоду про створення
Міждержавного резерву біопрепаратів та інших засобів захисту
тварин у державах - учасницях Співдружності Незалежних Держав
( 997_083 ), підписану в м. Москві 12 квітня 1996 року,
ратифікувати.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 4 квітня 1997 року
N 183/97-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry