Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін і доповнень до Кримінального, Кримінально-процесуального кодексів України та Кодексу України про адміністративні правопорушення

Про внесення змін і доповнень до Кримінального, Кримінально-процесуального кодексів України та Кодексу України про адміністративні правопорушення

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін і доповнень до Кримінального,
Кримінально-процесуального кодексів України
та Кодексу України про адміністративні
правопорушення
( Відомості Верховної Ради України (ВВР, ) 1994, N 19, ст.111 )
{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексами
N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 25-26,
ст.131
N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012, ВВР, 2013, N 9-10,
N 11-12, N 13, ст.88 }

З метою посилення захисту економіки від протиправних посягань
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :
Внести такі зміни і доповнення до законодавчих актів України:
( Розділ I втратив чинність на підставі Кодексу N 2341-III
( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності 01.09.2001 )

{ Розділ II втратив чинність на підставі Кодексу N 4651-VI
( 4651-17 ) від 13.04.2012 }

III. У Кодексі України про адміністративні правопорушення
( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р.,
додаток до N 51, ст.1122; 1985 р., N 17, ст.415, N 24, ст.553,
N 44, ст.1056; 1986 р., N 15, ст.326, N 27, ст.539, N 52, ст.1057;
1987 р., N 12, ст.226, N 25, ст. ст.453, 454, N 35, ст. 674, N 49,
ст.1009, N 50, ст.1016; 1988 р., N 33, ст.808, N 52, ст. 1184;
1989 р., N 19, ст.182, N 22, ст.236, N 49, ст.673; 1990 р., N 5,
ст. ст.59, 60, N 12, ст. 194, N 18, ст.278, N 20, ст.313, N 22,
ст.367, N 34, ст.501; 1991 р., N 7, ст.45, N 8, ст.56, N 11,
ст.106; Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 39, ст. 514,
N 40, ст.527, N 45, ст.600; 1992 р., N 5, ст.40, N 32, ст.457,
N 35, ст.511, N 39, ст. ст.570, 571, N 47, ст.648; 1993 р., N 6,
ст.35, N 12, ст. ст.100, 103, N 15, ст. ст.131, 134, N 18, ст.189,
N 22, ст.232, N 24, ст.256, N 34, ст. ст.354, 355, N 46, ст.427):
1. Доповнити Кодекс статтею 164-3 такого змісту:
"Стаття 164-3. Недобросовісна конкуренція
Неправомірне використання винаходу, раціоналізаторської
пропозиції, промислового зразка, товарного знака, знака
обслуговування, колективного знака, фірмового найменування або
маркірування товару, а також неправомірне копіювання форми,
упаковки, зовнішнього оформлення, імітація, копіювання, пряме
відтворення товару іншого підприємця, самовільне використання його
імені, - тягне за собою накладення штрафу до п'ятдесяти мінімальних
розмірів заробітної плати з конфіскацією виготовленої продукції,
знарядь виробництва і сировини або без такої.
Умисне поширення неправдивих або неточних відомостей, які
можуть завдати шкоди діловій репутації або майновим інтересам
іншого підприємця, - тягне за собою накладення штрафу від п'яти до десяти
мінімальних розмірів заробітної плати.
Отримання, використання, розголошення комерційної таємниці, а
також конфіденціальної інформації з метою заподіяння шкоди діловій
репутації або майну іншого підприємця - тягне за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти
мінімальних розмірів заробітної плати".

2. Статтю 164 викласти в такій редакції:
"Стаття 164. Порушення порядку заняття підприємницькою
діяльністю
Заняття підприємницькою діяльністю без державної реєстрації
чи без спеціального дозволу (ліцензії), якщо його отримання
передбачено законодавством, - тягне за собою накладення штрафу від трьох до восьми
мінімальних розмірів заробітної плати з конфіскацією виготовленої
продукції, знарядь виробництва і сировини чи без такої".
3. Статтю 165 виключити.
4. Статті 221 і 294 після цифр "160-2 - 160-4" доповнити
цифрами "164-3".
5. У частині першій статті 218 цифри "163-172" замінити
цифрами "163, 164, 166-172".
6. Пункт 1 частини першої статті 255 доповнити абзацами
такого змісту: "Державного комітету України з питань інтелектуальної
власності (частина перша статті 164-3); Антимонопольного комітету України і його територіальних
управлінь (частини друга і третя статті 164-3)".
IV. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л. КРАВЧУК
м.Київ, 28 січня 1994 року
N 3888-XII

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry