Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про боргові зобов'язання держави перед громадянами України, яким відновлено грошові заощадження, поміщені в період до 2 січня 1992 року в установах Ощадного ...

Про боргові зобов'язання держави перед громадянами України, яким відновлено грошові заощадження, поміщені в період до 2 січня 1992 року в установах Ощадного ...

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про боргові зобов'язання держави перед громадянами України,
яким відновлено грошові заощадження, поміщені в період до
2 січня 1992 року в установах Ощадного банку
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 35, ст.294 )

Враховуючи надзвичайну важливість вирішення проблеми
поетапного повернення громадянам України відновлених державою
грошових заощаджень, поміщених в період до 2 січня 1992 року в
установах Ощадного банку, та неврегульованість цього питання в
угодах між Україною та Російською Федерацією, Верховна Рада
України п о с т а н о в л я є:
1. Кабінету Міністрів України порушити перед Російською
Федерацією питання про врегулювання взаємовідносин з питань, що
стосуються розподілу між державами зобов'язань колишнього Ощадного
банку СРСР перед громадянами та повернення Україні 84,3 млрд.
руб., що були за станом на 1 січня 1991 року акумульовані в
Ощадному банку СРСР і є власністю громадян України.
Про наслідки проведеної роботи проінформувати Верховну Раду
України до 1 липня 2000 року.
2. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Комітет
Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 1 червня 2000 року
N 1754-III

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry