Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до Кримінального, Кримінально-процесуального та Виправно-трудового кодексів України

Про внесення змін до Кримінального, Кримінально-процесуального та Виправно-трудового кодексів України

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Кримінального,
Кримінально-процесуального та
Виправно-трудового кодексів України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 17, ст.123 )
{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексами
N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 25-26, ст.131
N 1129-IV ( 1129-15 ) від 11.07.2003, ВВР, 2004, N 3-4, ст. 21
N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012, ВВР, 2013, N 9-10, N 11-12,
N 13, ст.88 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Кримінального ( 2001-05, 2002-05 ),
Кримінально-процесуального ( 1001-05, 1003-05 ) та
Виправно-трудового ( 3325-07 ) кодексів України такі зміни:
{ Стаття 1 розділу I втратила чинність на підставі Кодексу
N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності з
01.09.2001 }
{ Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012 }
{ Пункт 3 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 1129-IV ( 1129-15 ) від 11.07.2003 - набуває чинності з
01.01.2004 }
II. Перегляд вироків у справах щодо осіб, засуджених до
смертної кари, вироки щодо яких на час набрання чинності цим
Законом не було виконано, здійснюється судом, який постановив
вирок.
III. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 22 лютого 2000 року
N 1483-III

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry