Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до статті 6 Закону України Про Державний бюджет України на 2012 рік

Про внесення змін до статті 6 Закону України Про Державний бюджет України на 2012 рік

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до статті 6 Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік"

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 42, ст.594)

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до статті 6 Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 34-35, ст. 414; із змінами, внесеними законами України від 12 квітня 2012 року № 4647-VI, від 30 липня 2012 року № 5189-VI і № 5190-VI та від 16 жовтня 2012 року № 5422-VI) такі зміни:

в абзаці першому цифри "69.360.000" замінити цифрами "79.360.000";

у пункті 1:

після абзацу десятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"за зобов’язаннями державного підприємства "Національна енергетична компанія "Укренерго" для реалізації проекту будівництва парогазової електростанції у м. Щолкіне Автономної Республіки Крим".

У зв’язку з цим абзаци одинадцятий та дванадцятий вважати відповідно абзацами дванадцятим та тринадцятим;

доповнити абзацом чотирнадцятим такого змісту:

"Державне підприємство "Національна енергетична компанія "Укренерго" для реалізації проекту будівництва парогазової електростанції у м. Щолкіне Автономної Республіки Крим звільняється від зобов’язання подавати забезпечення виконання зобов’язань перед державою з відшкодування витрат державного бюджету".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
16 жовтня 2012 року
№ 5423-VI


Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry