Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до статей 37 і 51 Закону України Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та в...

Про внесення змін до статей 37 і 51 Закону України Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та в...

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Закону
N 77-VIII ( 77-19 ) від 28.12.2014, ВВР,
2015, N 11, ст.75 }
Про внесення змін до статей 37 і 51 Закону України
"Про загальнообов'язкове державне соціальне
страхування у зв'язку з тимчасовою втратою
працездатності та витратами, зумовленими
народженням та похованням"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 32, ст.410 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Закону України "Про загальнообов'язкове державне
соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою
працездатності та витратами, зумовленими народженням та
похованням" ( 2240-14 ) (Відомості Верховної Ради України,
2001 р., N 14, ст. 71; 2005 р., N 2, ст. 41, N 5, ст. 120) такі
зміни:
1) абзац п'ятий статті 37 доповнити словами "донорам, які
мають право на пільгу, передбачену статтею 10 Закону України "Про
донорство крові та її компонентів" ( 239/95-ВР );
2) частину першу статті 51 доповнити абзацом другим такого
змісту:
"Для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності в
розмірі 100 відсотків середньої заробітної плати (доходу)
застраховані особи, зазначені в абзаці п'ятому статті 37 цього
Закону, додають копії відповідних посвідчень або інші документи,
які підтверджують право на пільгу".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 19 квітня 2007 року
N 964-V

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry