Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про звіт про виконання Державного бюджету України за 1994 рік

Про звіт про виконання Державного бюджету України за 1994 рік

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про звіт про виконання Державного
бюджету України за 1994 рік

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Відзначити, що при виконанні Державного бюджету України у
1994 році мали місце порушення Закону України "Про Державний
бюджет України на 1994 рік" ( 3898-12 ), а саме: - використання коштів Державного бюджету на цілі, не
передбачені зазначеним Законом. Так, згідно з постановою Кабінету
Міністрів України від 7 лютого 1994 року надано урядовий кредит
фінансової стабілізації економіки в сумі 14938 млрд. крб., який не
був врахований при внесенні змін до Державного бюджету на 1994
рік. Погашено за 1994 рік тільки 4989 млрд. крб., внаслідок чого
до звіту включені не передбачені Законом видатки на 9949 млрд.
крб. (залишок непогашеного кредиту). Те ж саме сталося з кредитом на придбання палива в сумі 11000
млрд. крб. (залишок 8921 млрд. крб.), який надано відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 1994 року N 510
( 510-94-п ); - використання коштів Державного бюджету в обсягах, що
перевищують затверджену межу видатків. За 1994 рік різним
підприємствам і організаціям надано кредити на суму 10900 млрд.
крб. замість 9000 млрд. крб., передбачених затвердженим бюджетом.
Місцевим бюджетам виділені короткотермінові позички, які не
передбачались затвердженим Державним бюджетом і не були враховані
при уточненні бюджету в грудні 1994 року; - невиконання умов пропорційного фінансування видатків
бюджету, внаслідок чого окремі з них протягом 1994 року взагалі не
фінансувалися. Не були профінансовані видатки на здійснення
заходів, передбачених Державною програмою протидії зловживанню
наркотичними засобами, - 150 млрд. крб., викуп Державної цільової
безпроцентної позички 1990 року, Державної внутрішньої позики 1982
року, Державних казначейських зобов'язань СРСР і сертифікатів
Ощадбанку СРСР - 2000 млрд. крб., експлуатаційні витрати по
утриманню Чорнобильської АЕС - 280,4 млрд. крб. та інші; - залучення кредитів Національного банку України в обсягах,
що перевищують дефіцит Державного бюджету та суму кредитів,
визначену Законом. Відповідно до статті 1 Закону України "Про
внесення змін і доповнень до Закону України "Про Державний бюджет
України на 1994 рік" ( 272/94-ВР ) Національному банку України
необхідно було видати кредит для покриття дефіциту бюджету в сумі
117,259 млрд. карбованців. Фактичний обсяг кредиту Національного
банку України становив 132105 млрд. карбованців.
2. Звіт про виконання Державного бюджету України за 1994 рік
не затверджувати.
3. Генеральній прокуратурі України перевірити порушення
Закону України "Про Державний бюджет України на 1994 рік"
( 3898-12 ) і в травні 1996 року доповісти Верховній Раді України.
4. Рекомендувати Президенту України розглянути питання про
персональну відповідальність членів Уряду та інших посадових осіб,
винних у невиконанні Закону України "Про Державний бюджет України
на 1994 рік" та порушенні бюджетної дисципліни.
5. Постійній Комісії Верховної Ради України з питань бюджету
проаналізувати результати перевірок Генеральної прокуратури
України і внести відповідні пропозиції на розгляд Верховної Ради
України, після чого розглянути звіт про виконання Державного
бюджету України за 1994 рік.

Голова Верховної Ради
України О. МОРОЗ
м. Київ, 22 лютого 1996 року
N 63/96-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry