Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про призначення Першого Віце-Прем'єр-міністра Української РСР

Про призначення Першого Віце-Прем'єр-міністра Української РСР

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про призначення Першого
віце-Прем'єр-міністра
Української РСР
( Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 26, ст. 296 )

Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної
Республіки п о с т а н о в л я є:
Призначити тов. Масика Костянтина Івановича Першим
віце-Прем'єр-міністром Української РСР.

Голова Верховної Ради Української РСР Л.КРАВЧУК
м. Київ, 21 травня 1991 року
N 1050-XII

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry