Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Підготовчою комісією Організації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань про проведення ...

Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Підготовчою комісією Організації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань про проведення ...

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів
України та Підготовчою комісією Організації Договору
про всеосяжну заборону ядерних випробувань про проведення
заходів, у тому числі післясертифікаційної діяльності,
стосовно об'єктів з міжнародного моніторингу
за Договором про всеосяжну заборону
ядерних випробувань
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 51-52, ст.454 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Угоду між Кабінетом Міністрів України та Підготовчою комісією
Організації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань
про проведення заходів, у тому числі післясертифікаційної
діяльності, стосовно об'єктів з міжнародного моніторингу за
Договором про всеосяжну заборону ядерних випробувань ( 995_412 ),
підписану у м. Києві 17 вересня 1999 року та у м. Відні
(Австрійська Республіка) 27 вересня 1999 року, ратифікувати.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 16 листопада 2000 року
N 2108-III

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry