Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про ратифікацію Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією

Про ратифікацію Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Кримінальної конвенції
про боротьбу з корупцією
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 50, ст.497 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Ратифікувати Кримінальну конвенцію про боротьбу з
корупцією ( 994_101 ), підписану від імені України
27 січня 1999 року в м. Страсбурзі (додається*), з такою заявою:
до статті 29 ( 994_101 ):
Центральними органами, на які покладаються повноваження
згідно з пунктом 1 статті 29 Конвенції, є Міністерство юстиції
України (щодо запитів судів) і Генеральна прокуратура України
(щодо запитів органів досудового слідства).
2. Цей Закон набирає чинності з дня набрання чинності законом
України про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо
відповідальності за корупційні правопорушення ( 1508-17 ) у
зв'язку з ратифікацією Кримінальної конвенції про боротьбу з
корупцією ( 994_101 ).

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 18 жовтня 2006 року
N 252-V

___________________
* Додається до оригіналу.

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry