Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про постанову Кабінету Міністрів України N 733 від 21 жовтня 1994 року Про ціноутворення в умовах реформування економіки

Про постанову Кабінету Міністрів України N 733 від 21 жовтня 1994 року Про ціноутворення в умовах реформування економіки

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про постанову Кабінету Міністрів України N 733
від 21 жовтня 1994 року "Про ціноутворення в умовах
реформування економіки"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 47, ст. 426 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Вказати Кабінету Міністрів України на неприпустимість
проведення політики лібералізації цін без відповідного підвищення
рівня купівельної спроможності населення. 2. Кабінету Міністрів України разом з Урядом Автономної
Республіки Крим, виконкомами обласних, Київської і
Севастопольської Рад народних депутатів в місячний термін
проаналізувати фактичний рівень цін, що склалися, вирішити питання
щодо проблеми неплатежів та здійснити заходи, спрямовані на
стабілізацію виробництва. 3. Кабінету Міністрів України: - до 20 листопада 1994 року розглянути питання щодо
встановлення доплат на хлібні вироби масового попиту для громадян,
що мають середньодушові сукупні доходи менші від величини вартості
межі малозабезпеченості; - до 1 грудня 1994 року подати на розгляд Верховної Ради
України проект нормативного акта щодо механізму індексації
грошових доходів населення у зв'язку з підвищенням цін; - подати Верховній Раді України разом з проектом державного
бюджету на 1995 рік пропозиції щодо механізму індексації вкладів
населення в установах ощадбанку станом на 01.01.1992 року, а також
заходів щодо адресної допомоги найменш захищеним верствам
населення; - до 10 грудня 1994 року подати на розгляд Верховної Ради
України проекти загальнодержавних програм відповідно до Постанови
Верховної Ради України від 19 жовтня 1994 року "Про доповідь
Президента України про основні засади економічної та соціальної
політики" ( 216/94-ВР ); - до 10 грудня 1994 року підготувати і подати на розгляд
Верховної Ради України нормативний акт щодо вилучення з рахунків
підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності
прибутків, отриманих внаслідок необгрунтованого підвищення цін та
зарахування цих коштів до місцевих бюджетів; - протягом двох тижнів розробити механізм індексації коштів
та компенсацію втрат сільськогосподарським виробникам за
продукцію, реалізовану по держконтракту і держзамовленню до
прийняття постанови Кабінету Міністрів України N 733 ( 733-94-п )
від 21 жовтня 1994 року; - до 1 січня 1995 року внести на розгляд Верховної Ради
України проекти законів України про ціноутворення та про
повернення валютних вкладів із-за кордону та розробити механізми
відповідальності за їх порушення. 4. Кабінету Міністрів України, Генеральній прокуратурі
України разом з Антимонопольним комітетом України негайно
перевірити дотримання чинного законодавства при формуванні цін на
продовольчі та інші товари народного споживання, в разі
необхідності притягнути до відповідальності осіб, які допустили
порушення відповідного законодавства і в місячний термін
проінформувати Верховну Раду України. 5. Кабінету Міністрів України, Національному банку України
забезпечити виконання Декрету Кабінету Міністрів України
N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" в
частині ходіння іноземної валюти на території України. 6. Національному банку України забезпечити наявність готівки
для своєчасних виплат заробітної плати та пенсій. 7. Доручити Комісії Верховної Ради України з питань
соціальної політики та праці разом з Міністерством соціального
захисту населення України взяти під контроль забезпечення
своєчасної виплати найменш захищеним верствам населення пенсій,
стипендій, доплат, пов'язаних з підвищенням цін, та прискорити
розробку документів щодо адресної допомоги.

Голова Верховної Ради
України О. МОРОЗ
м. Київ, 18 листопада 1994 року
N 251/94-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry