Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про порядок введення в дію Закону України Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР Про освіту

Про порядок введення в дію Закону України Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР Про освіту

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про порядок введення в дію Закону України
"Про внесення змін і доповнень до Закону
Української РСР "Про освіту"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 21, ст. 85 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Ввести в дію Закон України "Про внесення змін і доповнень
до Закону Української РСР "Про освіту" ( 100/96-ВР ) з дня його
опублікування, абзац восьмий частини першої статті 57 щодо виплати
надбавок за вислугу років - з 1 січня 1997 року, абзац дев'ятий
частини першої статті 57 щодо виплати щорічної грошової винагороди
та абзац десятий частини першої статті 57 щодо виплати допомоги на
оздоровлення - з 1 січня 1998 року.
2. Кабінету Міністрів України:
внести до 1 червня 1996 року на розгляд Верховної Ради
України пропозиції про приведення законодавчих актів України у
відповідність із Законом України "Про внесення змін і доповнень до
Закону Української РСР "Про освіту"; забезпечити підготовку і внести на розгляд Верховної Ради
України до 1998 року проекти законів України про
професійно-технічну освіту, про вищу освіту, про середню освіту,
про дошкільну освіту і виховання, про державну підтримку
позашкільної освіти в Україні; привести рішення Уряду України у відповідність із Законом
України "Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР
"Про освіту"; забезпечити перегляд і скасування міністерствами і
відомствами України їх нормативних актів, що суперечать цьому
Закону.
3. До приведення законодавства України у відповідність із
Законом України "Про внесення змін і доповнень до Закону
Української РСР "Про освіту" застосовуються чинні законодавчі та
інші нормативні акти України, якщо вони не суперечать цьому
Закону.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 23 березня 1996 року
N 100а/96-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry