Цивільний (гражданский) кодекс України

Документ 435-15, поточна редакцiя на пiдставi 1111-16, чинний
Книга перша. Загальні положення
Розділ 1.Основні положення 
  Глава 1.Цивільне законодавство україни ст. 1-10
  Глава 2.Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків. Здійснення цивільних прав та виконання обов'язків ст. 11-14
  Глава 3.Захист цивільних прав та інтересів ст. 15-23
Розділ 2.Особи
  Глава 4.Загальні положення про фізичну особу ст. 24-49
  Глава 5.Фізична особа - підприємець ст. 50-54
  Глава 6.Опіка та піклування ст. 55-79
  Глава 7.Загальні положення про юридичну особу ст. 80-112
  Глава 8.Підприємницькі товариства ст. 113-166
  Глава 9.Правові форми участі держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах ст. 167-169
  Глава 10.Органи та представники, через яких діють держава, Автономна Республіка Крим, територіальні громади у цивільних відносинах ст. 170-173
  Глава 11.Відповідальність за зобов'язаннями держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад ст. 174-176
Розділ 3.Об'єкти цивільних прав 
  Глава 12.Загальні положення про об'єкти цивільних прав ст. 177-178
  Глава 13.Речі. Майно ст. 179-193
  Глава 14.Цінні папери ст. 194-198
  Глава 15.Нематеріальні блага ст. 199-201
Розділ 4.Правочини. Представництво 
  Глава 16.Правочини ст. 202-236
  Глава 17.Представництво ст. 237-250
Розділ 5.Строки ти терміни. Позовна давність 
  Глава 18.Визначення та обчислення строків ст. 251-255
  Глава 19.Позовна давність ст. 256-268
Книга друга. Особисті немайнові права фізичної особи
  Глава 20.Загальні положення про особисті немайнові права фізичної особи ст. 269-280
  Глава 21.Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи ст. 281-293
  Глава 22.Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи ст. 294-315
Книга третя. Право власності та інші речові права
Розділ 1.Право власності 
  Глава 23.Загальні положення про право власності ст. 316-327
  Глава 24.Набуття права власності ст. 328-345
  Глава 25.Припинення права власності ст. 346-354
  Глава 26.Право спільної власності ст. 355-372
  Глава 27.Право власності на землю (земельну ділянку) ст. 373-378
  Глава 28.Право власності на житло ст. 379-385
  Глава 29.Захист права власності ст. 386-394
Розділ 2.Речові права на чуже майно 
  Глава 30.Загальні положення про речові права на чуже майно ст. 395-396
  Глава 31.Право володіння чужим майном ст. 397-400
  Глава 32.Право користування чужим майном ст. 401-406
  Глава 33.Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб ст. 407-412
  Глава 34.Право користування чужою земельною ділянкою для забудови ст. 413-417
Книга четверта. Право інтелектуальної власності
  Глава 35.Загальні положення про право інтелектуальної власності ст. 418-432
  Глава 36.Право інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір (авторське право) ст. 433-448
  Глава 37.Право інтелектуальної власності на виконання, фонограму, відеограму та програму (передачу) організації мовлення (суміжні права) ст. 449-456
  Глава 38.Право інтелектуальної власності на наукове відкриття ст. 457-458
  Глава 39.Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок ст. 459-470
  Глава 40.Право інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми ст. 471-480
  Глава 41.Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію ст. 481-484
  Глава 42.Право інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин ст. 485-488
  Глава 43.Право інтелектуальної власності на комерційне найменування ст. 489-490
  Глава 44.Право інтелектуальної власності на торговельну марку ст. 491-500
  Глава 45.Право інтелектуальної власності на географічне зазначення ст. 501-504
  Глава 46.Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю ст. 505-508
Книга п'ята. Зобов'язальне право

webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 
Розділ 1.Загальні положення про зобов'язання 
  Глава 47.Поняття зобов'язання. Сторони у зобов'язанні ст. 509-525
  Глава 48.Виконання зобов'язання ст. 526-545
  Глава 49.Забезпечення виконання зобов'язання ст. 546-597
  Глава 50.Припинення зобов'язання ст. 598-609
  Глава 51.Правові наслідки порушення зобов'язання. Відповідальність за порушення зобов'язання ст. 610-625
Розділ 2.Загальні положення про договір 
  Глава 52.Поняття та умови договору ст. 626-637
  Глава 53.Укладення, зміна і розірвання договору ст. 638-654
Розділ 3. Окремі види забов'язань
  Глава 54.Купівля-продаж ст. 655-716
  Глава 55.Дарування ст. 717-730
  Глава 56.Рента ст. 731-743
  Глава 57.Довічне утримання (догляд) ст. 744-758
  Глава 58.Найм (оренда) ст. 759-809
  Глава 59.Найм (оренда) житла ст. 810-826
  Глава 60.Позичка ст. 827-836
  Глава 61.Підряд ст. 837-891
  Глава 62.Виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт ст. 892-900
  Глава 63.Послуги. Загальні положення ст. 901-907
  Глава 64.Перевезення ст. 908-928
  Глава 65.Транспортне експедирування ст. 929-935
  Глава 66.Зберігання ст. 936-978
  Глава 67.Страхування ст. 979-999
  Глава 68.Доручення ст. 1000-1010
  Глава 69.Комісія ст. 1011-1028
  Глава 70.Управління майном ст. 1029-1045
  Глава 71.Позика. Кредит. Банківський вклад ст. 1046-1065
  Глава 72.Банківський рахунок ст. 1066-1076
  Глава 73.Факторинг ст. 1077-1086
  Глава 74.Розрахунки ст. 1087-1106
  Глава 75.Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності ст. 1107-1114
  Глава 76.Комерційна концесія ст. 1115-1129
  Глава 77.Спільна діяльність ст. 1130-1143
  Глава 78.Публічна обіцянка винагороди ст. 1144-1157
  Глава 79.Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення ст. 1158-1160
  Глава 80.Рятування здоров'я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи ст. 1161-1162
  Глава 81.Створення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи ст. 1163-1165
  Глава 82.Відшкодування шкоди ст. 1166-1211
  Глава 83.Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави ст. 1212-1215
Книга шоста. Спадкове право
  Глава 84.Загальні положення про спадкування ст. 1216-1232
  Глава 85.Спадкування за заповітом ст. 1233-1257
  Глава 86.Спадкування за законом ст. 1258-1267
  Глава 87.Здійснення права на спадкування ст. 1268-1285
  Глава 88.Виконання заповіту ст. 1286-1295
  Глава 89.Оформлення права на спадщину ст. 1296-1301
  Глава 90.Спадковий договір ст. 1302-1308
Прикінцеві та перехідні положення
 Прикінцеві та перехідні положення 
КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ
 КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 
ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
 ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 
Інше
 Про призначення позачергових виборів Крутобалківського сільського голови (Крутобалківська сільська рада Новосанжарського району Полтавської області) 
 Про призначення позачергових виборів Синевирського сільського голови (Синевирська сільська рада Міжгірського району Закарпатської області) 
 Про відзначення 75-річчя утворення Кіровоградської області 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі, включених до виборчого списку кандидатів у народ... 
 Про внесення змін до статті 69 Податкового кодексу України щодо спрощення умов ведення бізнесу 
 Про внесення змін і доповнень до Закону України Про оборону України 
 Про призначення позачергових виборів Малопобіянського сільського голови (Малопобіянська сільська рада Дунаєвецького району Хмельницької області) 
 Про внесення змін до Кримінального кодексу України і Кодексу України про адміністративні правопорушення 
 Про призначення позачергових виборів Івахновецького сільського голови (Івахновецька сільська рада Чемеровецького району Хмельницької області) 
 Про Указ Президента України від 12 вересня 1995 року Про створення Фонду для розрахунків за енергоносії 
 Про ратифікацію Угоди про принципи формування спільного транспортного простору і взаємодії держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав у галузі транспо... 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони приватизації об'єктів інженерної інфраструктури меліоративних систем та земель державної... 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо надання допомоги дітям померлого годувальника 
 Про спеціальну доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Стан дотримання Україною міжнародних стандартів у галузі прав і свобод людини 
 Про призначення позачергових виборів Фащівського селищного голови (Фащівська селищна рада Перевальського району Луганської області) 
 Про космічну діяльність 
 Про призначення позачергових виборів Кіровського сільського голови (Кіровська сільська рада Криворізького району Дніпропетровської області) 
 Про інформацію Кабінету Міністрів України про подолання критичного стану у вугільній промисловості України 
 Про внесення змін до Закону України Про державну геологічну службу України 
 Про ратифікацію Угоди між Україною та Австралією про направлення Австралійського персоналу до України у зв'язку з падінням літака Malaysia Airlines рейсу MH17 
 Про особливості приватизації підприємств, що належать до сфери управління Міністерства оборони України 
 Про порядок введення в дію Закону Української РСР Про мінімальний споживчий бюджет 
 Про відзначення 200-річчя з дня народження Михайла Вербицького 
 Про внесення змін до Водного і Земельного кодексів України щодо прибережних захисних смуг 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Української Консервативної партії 
 Про реєстрацію кандидата на пост Президента України Тимошенко Юлії Володимирівни на позачергових виборах Президента України 25 травня 2014 року 
 Про проведення парламентських слухань на тему: Національна інноваційна система України: проблеми формування та реалізації 
 Про визнання Станецького Г.С. обраним народним депутатом України в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі 
 Про внесення зміни до статті 292 Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за втручання в роботу об'єктів трубопровідного транспорту 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення окремих питань проходження громадянами військової служби 
 Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України 
 Про внесення зміни до Кримінально-виконавчого кодексу України 
 Про проведення 18 травня 2016 року парламентських слухань на тему: Стан реалізації засад антикорупційної політики в Україні 
 Про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2005 рік 
 Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на екологі... 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, ... 
 Про внесення зміни до статті 1 Закону України Про структуру, повноваження та особливості правового і економічного режиму майнового комплексу Національного в... 
 Про внесення змін до додатка № 3 до Закону України Про Державний бюджет України на 2014 рік 
 Про перейменування села Мельникове Липоводолинського району Сумської області 
 Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для перевірки дотримання законодавства України при проведенні реконструкції Національного спо... 
 Про Державну програму приватизації 
 Про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Царьова О.А. 
 Про призначення позачергових виборів Красноколядинського сільського голови (Красноколядинська сільська рада Талалаївського району Чернігівської області) 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Блоку НДП 
 Про проект Закону України про списання з суб'єктів підприємницької діяльності сум штрафів та фінансових санкцій 
 Про Роз'яснення Центральної виборчої комісії щодо заборони надання виборцям, закладам, установам, організаціям, а також виборчим комісіям та їх членам товарі... 
 Зведений звіт про надходження та використання коштів виборчого фонду кандидата на пост Президента України Грабара Миколи Федоровича 
 Про внесення зміни до статті 19 Господарського процесуального кодексу України щодо процесуального статусу судді 
 Про призначення позачергових виборів Великодорошівського сільського голови (Великодорошівська сільська рада Жовківського району Львівської області) 
 Про відзначення 110-річчя українського футболу 
 Про Порядок надання ефірного часу та друкованих площ для проведення передвиборної агітації політичними партіями (виборчими блоками політичних партій) - суб'є... 
 Про внесення змін до деяких законів України з питань відкриття та функціонування банківських рахунків 
 Про внесення змін до Закону України Про статус депутатів місцевих рад 
 Про призначення позачергових виборів Романівського сільського голови (Романівська сільська рада Бердичівського району Житомирської області) 
 Про внесення змін до статті 21 Гірничого закону України 
 Про призначення позачергових виборів Алчевського міського голови (місто Алчевськ Луганської області) 
 Про проведення парламентських слухань про становище молоді в Україні 
 Про День землевпорядника 
 Про призначення позачергових виборів Балашівського сільського голови (Балашівська сільська рада Іванівського району Херсонської області) 
 Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення 
 Про Звернення Верховної Ради України до держав-партнерів (демократичних держав світу) та міжнародних організацій щодо намірів проведення незаконних виборів в... 
 Про інформацію Кабінету Міністрів України про хід реалізації заходів, пов'язаних із виконанням рекомендацій учасників парламентських слухань стосовно закритт... 
 Про звільнення Карпачової Н.І. з посади Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 
 Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо деяких питань відшкодування державою шкоди 
 Про звільнення Гелетея В.В. з посади Міністра оборони України 
 Про ратифікацію Факультативного протоколу до Конвенції про права дитини щодо участі дітей у збройних конфліктах 
 Про внесення змін до Закону України Про заходи, спрямовані на сприяння капіталізації та реструктуризації банків 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Союзним Урядом Союзної Республіки Югославія про науково-технічне співробітництво 
 Про відставку Міністра культури та туризму України Ліхового І.Д. 
 Про призначення позачергових виборів Новоданилівського сільського голови (Новоданилівська сільська рада Казанківського району Миколаївської області) 
 Про Закон України Про виконання рішень Європейського Суду з прав людини 
 Про День Уряду України у квітні 2003 року 
 Про призначення Кузьмука О.І. на посаду Віце-прем'єр-міністра України 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо недопущення захоплення підприємств, установ, організацій 
 Про проведення парламентських слухань щодо дотримання природоохоронного законодавства України 
 Про Звернення Верховної Ради України до парламентів іноземних держав, парламентських асамблей та міжнародних організацій у зв'язку із загрозами життю заручни... 
 Про присвоєння В. Литвину звання Герой України 
 Про формування складу Кабінету Міністрів України 
 Про внесення зміни до статті 2 Декрету Кабінету Міністрів України від 11 січня 1993 року Про Єдиний митний тариф України 
 Про призначення позачергових виборів Монастирецького сільського голови (Монастирецька сільська рада Жидачівського району Львівської області) 
 Про внесення змін до статті 2 Закону України Про систему оподаткування 
 Про внесення зміни до статті 90 Бюджетного кодексу України щодо фінансового забезпечення фізичної культури і спорту 
 Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування випадків втручання органів державної влади і органів місцевого самовря... 
 Про внесення змін і доповнень до Закону України Про державну податкову службу в Україні 
 Про рекомендації парламентських слухань про законодавчі аспекти регіональної політики та місцевого самоврядування 
 Про інформацію Кабінету Міністрів України про стан виконання законодавства України щодо комплексного вирішення питань подолання наслідків Чорнобильської ката... 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо статусу депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад 
 Про іпотечні облігації 
 Про внесення змін до складу окружних виборчих комісій, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 13 серпня 2007 року N 99 Про утворення окру... 
 Про призначення позачергових виборів Нижньостановецького сільського голови (Нижньостановецька сільська рада Кіцманського району Чернівецької області) 
 Про призначення позачергових виборів Вербовецького сільського голови (Мурованокуриловецький район Вінницької області) 
 Про внесення зміни до Закону України Про державні нагороди України 
 Про внесення зміни до статті 1 Закону України Про ратифікацію Європейської конвенції про видачу правопорушників, 1957 рік, Додаткового протоколу 1975 року т... 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань оподаткування 
 Про внесення змін до Закону України Про колективне сільськогосподарське підприємство 
 Про внесення змін до статті 14 Закону України Про статус народного депутата України щодо участі народного депутата України в роботі тимчасових комісій 
 Про Державний бюджет України на 2014 рік 
 Про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2003 рік та деяких інших законів України 
 Про внесення змін і доповнень до Закону України Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх сп... 
 Про внесення змін до додатка N 3 до Закону України Про Державний бюджет України на 2011 рік 
 Про ратифікацію Угоди про науково-технічне співробітництво між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Австрія 
 Про внесення змін до Державної програми приватизації майна державних підприємств, затвердженої Постановою Верховної Ради України Про Державну програму прива... 
 Про концепцію проекту Закону України про валютне регулювання 
 Про присвоєння юридичним особам та об'єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій 
 Про Заяву Верховної Ради України Про утиски та недотримання прав українців у Росії та невідкладні заходи щодо задоволення національно-культурних та мовних п... 
 Про проведення у Запорізькій, Луганській та Львівській областях експерименту з підвищення ефективності роботи державних цільових фондів 
 Про відзначення 75-річчя створення Національного наукового центру Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска Академії медичних наук України та 125... 
 Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для контролю за дотриманням законності при ввезенні на митну територію України продуктів харч... 
 Про внесення змін до Закону України Про нафту і газ 
 Про внесення змін до деяких постанов Центральної виборчої комісії 
 Про заходи щодо стабілізації платіжного балансу України відповідно до статті XII Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року 
 Про розроблення і затвердження державної програми реконструкції та модернізації державних спеціалізованих ветеринарно-санітарних заводів Міністерства аграрно... 
 Про подання Генеральної прокуратури України щодо дострокового припинення повноважень народного депутата України Ю.Л.Звягільського 
 Про призначення позачергових виборів Маловисторопського сільського голови (Маловисторопська сільська рада Лебединського району Сумської області) 
 Про внесення змін до переліку об'єктів, які не підлягають приватизації у зв'язку з їх загальнодержавним значенням 
 Про забезпечення прозорості у видобувних галузях 
 Про призначення позачергових виборів Івано-Золотівського сільського голови (Івано-Золотівська сільська рада Заліщицького району Тернопільської області) 
 Про Рекомендації парламентських слухань Зовнішня політика України як інструмент забезпечення національних інтересів держави: здобутки, реалії та перспективи 
 Про призначення позачергових виборів Вишковецького сільського голови (Вишковецька сільська рада Немирівського району Вінницької області) 
 Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення 
 Про внесення змін до Закону України Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації 
 Про продовження дії окремих норм Закону України Про податок на додану вартість 
 Про внесення зміни до календарного плану проведення п'ятої сесії Верховної Ради України шостого скликання 
 Про призначення позачергових виборів Усівського сільського голови (Овруцький район Житомирської області) 
 Про День Уряду України у січні 2003 року 
 Про надання згоди на обов'язковість для України Угоди про створення Українського науково-технологічного центру 
 Про прийняття поправок 1991 та 1993 років до Конвенції про Міжнародну морську організацію 1948 року 
 Про звільнення Дещиці А.Б. від виконання обов'язків Міністра закордонних справ України 
 Про внесення змін до Закону України Про інвестиційну діяльність 
 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 3 лютого 2000 року Про вдосконалення державного регулювання діяльності підприємств з іноземними ... 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо погашення заборгованості перед Пенсійним фондом України та посилення відповідальності за порушенн... 
 Про проведення у Автономній Республіці Крим, Дніпропетровській, Донецькій, Закарпатській, Київській, Львівській, Миколаївській, Полтавській, Харківській, Хме... 
 Про призначення позачергових виборів Полонського міського голови (Полонська міська рада Полонського району Хмельницької області) 
 Про призначення позачергових виборів Серебринецького сільського голови (Серебринецька сільська рада Могилів-Подільського району Вінницької області) 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Тимошенко Ю.В. 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Киргизької Республіки про уникнення подвійного оподаткування та попередження ухилень від сплати податків н... 
 Про День Державного Прапора України 
 Про призначення позачергових виборів Подорожненського сільського голови (Подорожненська сільська рада Світловодського району Кіровоградської області) 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення їх у відповідність із законодавчими актами України у сфері ліцензування 
 Про внесення змін до статті 5 Закону України Про податок на додану вартість 
 Про внесення змін до Закону України Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти 
 Про призначення позачергових виборів Кліщинського сільського голови (Кліщинська сільська рада Чорнобаївського району Черкаської області) 
 Про проведення парламентських слухань на тему: Запобігання та протидія дискримінації жінок з вразливих соціальних груп 
 Про внесення змін до статті 281 Цивільного кодексу України 
 Про мораторій на зміну цільового призначення окремих земельних ділянок рекреаційного призначення в містах та інших населених пунктах 
 Про внесення змін до Закону України Про прокуратуру щодо удосконалення та особливостей застосування окремих положень 
 Про обов'язки і права особового складу Національної гвардії України 
 Про призначення позачергових виборів Зеленецького сільського голови (Зеленецька сільська рада Кельменецького району Чернівецької області) 
 Про реєстрацію кандидата на пост Президента України Бойка Юрія Анатолійовича на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року 
 Про внесення змін до Закону України Про цінні папери і фондову біржу 

 

ПершаПопередня1234НаступнаОстання

 

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2022 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry